Hand Tool Headlines

The Woodworking Blogs Aggregator

 

Search

Headlines

Great inlay banding

Heartwood: Woodworking by Rob Porcaro - Tue, 12/20/2016 - 4:57pm
inlay banding
Here is another product that I think you will appreciate knowing about, which I alluded to in the previous post. It is inlay banding made in North Carolina by Matt Furjanic, sold on his website Inlay Banding. This is beautiful material made with precision from highly select, solid hardwoods. Only some of the narrow outer […] 1
Categories: Hand Tools

Buskerud sterkare på kartet

Norsk Skottbenk Union - Tue, 12/20/2016 - 3:37pm

Vi har gjennom arbeidet med kartlegging av skottbenkar i inn- og utland fått dekt mykje av landet, og med enkelte drypp også i andre land. Det er likevel nokre område som ikkje er så så godt dekt gjennom arbeidet med søk i Norsk Folkeminnesamling og med leiting etter gamle skottbenkar. Buskerud er eit fylke der vi ikkje fann noko særleg om skottbenk i svarmaterialet frå spørjelista om snikkarhandverket i Norsk Folkeminnesamling. Det har heller ikkje kome fram registrerte skottbenkar som har blitt presentert på bloggen. Vi har medlemmar med nybygd skottbenk i Buskerud i Ivar Jørstad i Hurum. Vi har også hatt fleire ekspedisjonar på søk etter kva som måtte finnast av lokale skottbenkar i fylket. Det er ting som tyder på at slike er lokalisert og vil bli presentert på bloggen etterkvart. Det er noko vi ser fram til. Ikkje minst er slikt viktig for lokale handverkarar i Buskerud som då kan få tilgang på eit førebilete som er lokalt når dei skal snikre seg sin eige skottbenk. Sjølv om det ikkje var noko å finne i svarmaterialet på spørjelista om snikkarhandverket, så visar det seg at det i materialet om timbremannshandverket har sneke seg inn detaljerte skildringar av skottbenk, eller “skøttlangbenk”,  frå Sigdal i Buskerud. Det er Andreas Mørch som har skrive svaret, men han har truleg henta inn opplysningar frå lokale handverkarar i sitt område.

Skisse av skøttlangbenk frå svaret til Andreas Mørch. Skisse av skøttlangbenk frå svaret til Andreas Mørch.Andreas skriv:

“Ukshøvl´n har et tverrtre te handtak framma og bak, slekk at ein kan skuve å ein kan dra. Tverrtrea blir kalla hønna. Hondrag te å hondra takbord me, blir nytta ennå. Ukshøvelen kalla dei gjenne bare uksen. 

Skøttukshøvl´n va som ein vanli ukshøvl, men med to lann på. Lanna va spikra under sulen på høvel´n. Skøttukshøvl´n vart bare bruka i langbenken når døm skaut opp golvplank. Langbenken var laga tå to planker som sto på kant, i den eine planken va det tre hell fire treskruvar. Golvplanken vart smetta ned mellom plankane i benken og skruva fast. Den tia va det bare gjennomskørin plank me honkant på. Honkanten va tælt tå føre dom sette´n i benken. Døm sette gølvplanken så passe juft at lanna på høvl´n nådde nedpå plankane i benken nå golvplanken va ferdig. Då va´n rett.”

Skisse av skøttlangbenk av Andreas MørchSkisse av skøttlangbenk av Andreas MørchDen typen benk som Andreas har forklart og teikna kan minne om rettbenken frå Stigums magasin på Norsk Folkemuseum  som Terje Planke har presentert for oss tidlegare. Forklaringa og skissene til Andreas er svært detaljerte og får fram på ein god måte kva dei enkelte delane heiter og korleis benken verkar. Andreas skriv også om gølvhaka i svaret sitt. Han skriv følgjande:

“Hakar var de to slag tå, hellhaka – somme sier hellehaka (Eggedal: hallhaka) og gølvhaka. Hellhakan va te å slå fast stokken me nå´n tælte, te å dra på stokken me nå´n sku godt ne´åt etter møsjinga, og te å feste stokken mea´n medrog. Gølvhaken bruka ein når ikkje planken ville innåt. Nå´n slo gølvhaken sta lu´n, skuva´n planken innåt. Nå´n sku ha oppatt denna hakan, slo´n te´n på rompa, så spratt´n opp tor lu´n.”

Hellhaka og gølvhaka teikna av Andreas MørchHellhaka og gølvhaka teikna av Andreas MørchGolvhakar er det ikkje så ofte ein finn rundt om i landet. Eg har frå før fått Mattias Helje til å smi kopiar av ein gamal golvhake som eg har fått tak i sjølv. Denne typen har ikkje “rompe” som ein kan slå på for å få opp haken. Det kan vere at det dukkar opp fleire typar av golvhakar etterkvart som fleire byrjar å leite etter slike. Ta gjerne kontakt om du kjem over slikt.


Categories: Hand Tools

Tool Cabinet Hinges

orepass: Woodworking to Pass the Time - Tue, 12/20/2016 - 10:11am

Purchasing Hinges is something I put off until the last minute. I want to purchase them locally so I can feel their heft and think about how they will fit into my project. Typically I end up on line after being very dissatisfied with what available. The tool Cabinet deserved some quality Brusso Hinges. They are more expensive than the local stores but I appreciate the quality. I’ve chosen stainless steel Hinges for the cabinet, the contrast to the cherry catches my eye.


Installing hinges is one of the tasks that gives you instant feedback if you do it poorly. Carefully chiseling, than routing out the waste I make mortises for each hinge.


Focusing on one door I carefully install the hinges and make adjustments to center the door. Once both doors are in I carefully plane the center rail until the doors close without binding. The door on the right is carefully chamfered so the two will pass each other. Anyone else have some good hinge sources?


Categories: Hand Tools

Dead Stacking Lumber – 360w360 E.207

360 WoodWorking - Tue, 12/20/2016 - 4:00am
Dead Stacking Lumber – 360w360 E.207

In this episode of 360 with 360WoodWorking the 360 guys talk about dead stacking lumber.

Join the guys twice each week for six lively minutes of discussion on everything from tools to techniques to wood selection (and more). Chuck & Glen, and sometimes a surprise guest, all have their own opinions. Sometimes they agree and sometimes they don’t, but the conversation is always information packed and lots of fun.

If you have topics you’d like to hear covered in future episodes, click here to send an email to the guys.

Continue reading Dead Stacking Lumber – 360w360 E.207 at 360 WoodWorking.

Chip Carving with Mark Thomas (Workshop Tour Part 2)

Wood and Shop - Mon, 12/19/2016 - 9:26am
In this second video, professional engraver and flintlock rifle maker Mark Thomas takes us into his Virginia workshop to share a short tutorial on how to do basic chip carving. If you missed his workshop tour, watch part 1 here. I'll be releasing 2 more videos from Mark's workshop where he shares a couple other fascinating tutorials for

Nye oppdagingar i Norsk folkeminnesamling

Norsk Skottbenk Union - Mon, 12/19/2016 - 9:18am
 Roald RenmælmoHøvling av golvbord på skottbenk. Foto: Roald Renmælmo

Eg har tidlegare skrive ein del om dei funna eg gjort om skottbenken i spørjelistene om snikkarhandverket i Ord og Sed i Norsk folkeminnesamling. Eg rekna med at eg hadde gått gjennom alt av relevante svar i dette materialet i samband med min store gjennomgang og analyse. I førre veke var eg tilbake på Blindern saman med studentar i tradisjonelt bygghandverk, Terje Planke og smedstipendiat Øystein Myhre. Føremålet vårt var å gå gjennom andre spørjelister om smedhandverket, timbremannsyrket og husbygging. Også desse spørjelistene vart sendt ut på 1930-talet og inneheld mykje spennande materiale. Særleg for oss handverkarar er det veldig spennande å sjølv få lese gjennom kva våre forgjengarar har skrive og forklart om sitt handverk i for kring 80 år sidan. I gjennomgangen av dette materialet dukka det faktisk opp eit svar på spørjelista om snikkarhandverket mellom svara om timbremannsyrket. Det var svar frå Olav Furuset frå Jømna ved Elverum. Det har kome inn i 1946 og Olav skriv at han har samla inn stoffet i Bjølsetgrenda ved Jømna stasjon. Det tyder på at han skrive ned etter handverkarar som ikkje er namngjevne i svaret hans, men som han har vurdert som kunnskapsrike innan dette fagområdet.

Olav Furuset skriv dette som svar på spørsmålet om høvelbenken:

“Når dei arbeidte bord brukte dei plogbenk. Det var to stabber med eit skår i. I dette sette ein 2 plankar. Den eine feste dei i skårsida i stabben. Den andre var laus. Millom desse to plankane la dei bordet dei skulle arbeide. Så slo dei kilen mellom det lause bordet og sida på skåret i stabben. Fyrst teljet dei tå med øks det grøvste. Fyrst risse dei sjølvsagt op så dei hadde noko å halde seg ette. Etter teljinga skjøt dei tå resten med skjøtoksen. Skulde dei så laga pløyde bord brukte dei not og fjørplog. Etterpå strøk dei av kvasskantane med semshøvel. Nå dei så hadde laga staffen var dei ferdige med bordet.”

Det han nemner som plogbenk verkar å ha sett ut og verka noko tilsvarande som benken som eg har skrive om frå Lima i Sverige. Etter beskrivelsen var nok stabbane av noko liknande utforming. Beskrivelsen frå Jømna er nok den som geografisk ligg nærast Lima av alle spørjelistesvara i Norsk Folkeminnesamling. Det er ca 16 mil å kjøre mellom Lima og Jømna, men det har vore ein del kontakt og handel mellom folk i desse områda tidlegare. Det er derfor ikkje spesielt merkeleg at det er slektskap mellom skottbenkane (plogbenkane) i dette området. Artig er det også at Olav har med mange ord i forklaringa si om korleis benken vart brukt. Han får også med at dei brukte semshøvel til å stryke av kvasskantane. Dette er noko som eg har sett spor etter på gamle golvbord i Målselv og andre stader så det var artig å sjå at det også er beskrive i tekst.

 Roald RenmælmoKanting av golvbord, eller som Olav Furuset skriv, “telje tå det grøvste med øks”. Her er bordet snorslått med sotsnor for å få nokolunde rett kant. Foto: Roald Renmælmo

 

 


Categories: Hand Tools

Photography for Woodworking Fools. Got’a’light?

Fair Woodworking - Sun, 12/18/2016 - 8:53pm
Well the year is almost over and I find that of the three topics I promised to write about, I have written about exactly none of them. Shame, shame on this bad little blogger, so with a micky of rum in hand, here we go….. About a year and a half ago I wrote about […]
Categories: Hand Tools

What’s On The Bench 12/18/2016

Doug Berch - Sun, 12/18/2016 - 7:09pm

Sanding dulcimers. The fun never ends.Two dulcimers have been gone over with scrapers and files and now comes sanding. And sanding. And then some more sanding.

I enjoy working with scrapers and files. Sanding is messy and time consuming.

There was a time when most luthiers did not do much sanding. The finished instrument did not have a perfect, homogeneous surface. It looked like wood that was worked by hand with edge tools.

The tool marks and slight unevenness in finish and texture of a scraped and filed instrument is beautiful in my eyes. In our current industrial society many people think wood should look like a photograph of wood more than wood itself.

So I sand my dulcimers.

Still, there will be the occasional tool mark that I don’t sand out. I made this dulcimer. I made that tool mark.  And to me it is beautiful.

By “tool mark” I am referring to a subtle witness that a plane, chisel, scraper or file had been used to work the surface. By “tool mark” I don’t refer to marks left by the sawmill, the bandsaw, a dulcimer-making machine, etc.

For years I have thought of making a sandpaper-free model. I’m sure some people would like it. Or not. Maybe someday.

That’s dulcimer #157 on the bench. The old shaving brush is great for sweeping away dust from all the nooks and crannies.

Not in the photograph is the dust mask I wear while sanding and and air cleaner that sucks the dust out of the air.

You can see photographs of work in progress regularly by following me on Instagram.

 

Categories: Luthiery

Christmas presents from a woodworker

Heartwood: Woodworking by Rob Porcaro - Sun, 12/18/2016 - 9:55am
business card holders
You’re a woodworker. Alas, you have less money than you would if you were not a woodworker and thus expended your effort on more remunerative activity. And Christmas is around the corner. The dilemma is apparent. The solution, of course, is the woodworker’s solution to everything: you can make things, so make something. To happily […] 4
Categories: Hand Tools

Soft Wax

MVFlaim Furnituremaker - Sun, 12/18/2016 - 8:15am

If you’re a follower of Chris Schwarz’s blog The Lost Art Press, then you probably know about the soft wax his daughter sells on Etsy. A few months ago, I was lucky enough to buy a can as she usually sells out within a few hours after Chris tells people more is in stock.

 photo 20161203_143414.jpg

My wife and I are constantly buying old pieces of furniture to resell in her booth. Almost always, the old drawers in dressers stick making them tough to pull in an out. When I heard Chris describe the uses of the soft wax, I was intrigued to see how well it works.

 photo 20161203_143539.jpg

I rubbed the wax on all the runners of the drawers and let it sit. You can see how it glistens the wood at the back of the drawer. After all the runners and bottom of the drawers were waxed, I tested their fit. The wax works perfectly! I highly recommend it.

 photo 20161203_143407.jpg

Now the dresser is in full working order and is much more appealing to any potential buyer. The only word of caution in using the wax is that it has a strong odor. So strong, my wife made me move the dresser to the screened in porch because it was stinking up the dining room. I’m not sure what exactly is in the wax to make it smell the way it does, but it kind of reminds me of a diesel fuel smell. I’ve read that Chris and his daughter are working on a new version with charcoal inside of the formula to cut down on the odor. You may be able to buy their new formula now.

 


Danish Table Building Extravaganza

Old Ladies - Pedder's blog - Sun, 12/18/2016 - 7:25am
Jointing and fitting the boards together was easy. Planing the table surface wasn't.

Das Fügen und Verleimen der Bretter war unproblematisch. Das Hobeln der Oberfläche nicht.

Nachdem ich eine Menge Hobelspände produziert habe und immer noch Ausrisse zu sehen waren, habe ich den Bandschleifer angeworfen.

 After I made a lot of shavings and still fought with tear outs, I cheated and fired the beltsander.
Keine Ahnung, was das für Flecken sind
No clue  what kind of flecks that are.
Gestockt?
Spalting?
Ablängen. Ich habe die Tauchsäge genommen und gleich eine 4° Schräge angearbeitet.

Cut to length. Took the diving saw and added a 4° chamfer at the edge.
Zwischenstand
In meiner Metallteilesammlung habe ich ein paar nette Winkel gefunden.

Found some parts in my metallparts collection.

Finishing with BLO.
Oberfläche mit Leinölfirnis.


Noch nicht ganz aber fast.

Still not ready, but close.

Categories: Hand Tools

Can You Gues What This is?

David Barron Furniture - Sun, 12/18/2016 - 1:09am

The latest issue of F&C as arrived and a good one as usual, including a test of the excellent Skelton panel saw, below.
But what really caught my attention was a new product launch. Now I've been in sales and marketing for many of my life and if there's one thing I can't stand its long winded bullshit! Please read this until the end, it's priceless!

Jeremy Smith, Marketing Manager. 'Tesa 62510 offers companies in various sectors a powerful solution for constructive bonding that creates new possibilities for innovative mounting designs through promoting new combinations of materials, enhancing the end result and delivering a more efficient means of processing.'

Has anyone guessed?......... yes of course it's double sided sticky tape!!!!!!!

But what really made me smile was the dry comment that followed from the editor

'Phew! You probably wouldn't want to get stuck in the lift with Mr Smith.'Categories: Hand Tools

Kitchen stools

Oregon Woodworker - Sat, 12/17/2016 - 9:23am
The recently completed kitchen work table is a success, so we now need a pair of stools to go with it.  I looked at a lot of pictures online and the style that caught my eye is called a saddle seat stool.  They have a rectangular seat, usually around 9"x18" that is contoured somewhat like the side view of a saddle, so I suppose that is how it got its name.  These stools usually have four legs.  Think of a short stepladder.  Generally there are two sets of stretchers on each side, but sometimes the legs are mortised into the seat and there is only one stretcher on each side.  There are all kinds of variants, including rustic ones that look really nice.

Since the kitchen work table is white oak, the stools are going to be white oak, Carving out the seat shape in dry white oak would be extremely difficult, if not impossible, with hand tools.  These days, this sort of thing is often done by power carving.  It involves a nasty looking cutter on an angle grinder with chips and dust (hopefully not flesh) flying everywhere.  It's not for me, so I have to do something else.

I still have a lot of the pickup load of scrap 5/4 white oak that I bought last year, so I decided to experiment with it.  After gluing up a piece 9" wide,  I used a french curve to sketch out the profile I wanted and cut it out on the bandsaw.  Then I used a round spokeshave, a rasp and a file to refine it:
I then glued these to a 9"x18" base.  Finally I used the bandsaw to angle the edges slightly inward as a start for using hand tools for shaping.  The resulting seat blank looked better to my eye than I expected:


The main thing I wanted to do with shaping, besides softening the edges, was to open up the seat with a large roundover along the front edge and the adjoining edges of the sides.  This was easy enough to do with a rasp, file, flat spokeshave and round spokeshave.  The round shave in particular worked really well on the edges.  I really enjoy shaping by eye with spokeshaves and am continually surprised by how well they work.  I only had the general thoughts above and just kept shaving, looking, sitting on it and shaving some more.  Both of mine are from Veritas and work great.


This started out as an experiment and is obviously not ideal.  You'd want to use a solid piece 9"x24" so you could saw off three inches on each end to have a nice match for the small pieces and the base.  I didn't have scraps that long, so the grain doesn't match.  It's an experiment but I think it looks pretty good.  It's really nice to sit on.

The shape I chose is different than most you see, with a much more pronounced "pommel" and "cantle," more like the profile of a real saddle.  These stools commonly have a much more gradual contour, which could be done this way or by starting with a solid 8/4 blank.  I prefer the contour on mine, but that is strictly a matter of taste.

This is yet another example of how a good bandsaw is a nice complement to hand tool woodworking or, in Jim Tolpin's phrase, a new traditional woodworker.  Good ones are expensive but are extremely versatile.  Cheap ones are unusable.  Maybe you could saw something like this out with a bowsaw, I don't know.  In my case, if I kept one power tool it would be my bandsaw.

Now it's on to figuring out what I want to do for legs.


Categories: Hand Tools

First Time Dovetails from Tennassee

David Barron Furniture - Sat, 12/17/2016 - 2:32am

Paul kindly sent me these pictures of his very neat first attempt at dovetails.


In his words, 'I cut my first dovetails. I used all your tools to do it and I must say I'm pleased with your system'

Categories: Hand Tools

Tool Tote #1: The tool box

goatboy's woodshop - Fri, 12/16/2016 - 12:48pm

20161112_162034

Following on from the last project, yet another commission came my way from the self-same chap who commissioned the Biltong Slicer, the Treasure Chest, and the Jewelry Box. This time it was a gift for his son and my remit was virtually non-existent – carte blanche you might say. In the end I settled upon a tool tote, because I know that the lad enjoys dirt bike racing, and would need a stout receptacle in which to store spanners and sockets and pliers and such.

20161106_164453

My design was fairly simple: a dovetail box with a single divider, and a handle consisting of two supports connected to the box and a large dowel. I began by selecting timber and settled on ash for the main box and handle, and walnut for the divider and handle supports.

20161112_210038

The usual dimensioning followed (reference face, referance edge, opposite edge, opposite face, ends) and then I could move onto laying out for the dovetails.

Tails first…

20161113_221003 20161115_150558 20161115_152756

…then the pins…

20161115_163902 20161115_211825 20161116_174412

…and finally, a dry fit to check that all was well.

Which it was.

20161117_144038

Next, I moved on to the base, and here I had to edge-joint two boards together.

20161117_145754 20161117_150748

Whilst they were drying, I turned my attention to the divider. After preparing the board, I cut some housing dados in the end panels of the tool box.

20161118_172116 20161118_194819

Then, I started work on the handle supports. Made from walnut, these supports are designed to lap the ends of the box (see above diagram) and extend up to support the handle. After dimensioning them, I marked out for the final shape, removed the necessary material for the lap joints…

20161119_145247 20161119_150525 20161119_155043 20161119_210953

…and then drilled out the mortise holes.

20161119_215007 20161119_215217

Finally, I turned a piece of ash for the handle.

20161119_215749 20161122_210904

I decided to dry fit the box using screws to hold the handle supports in place. The screws will be replaced with dowels at the glue up stage.

20161122_220002

The dry fit went very well, everything fitting together nicely, but something felt wrong. Even allowing for the fact that the base was not there, and the divider was not yet fitted, still, something was amiss.

At this point I began to think about a design alteration, but I’ll cover that in the next post.


Filed under: Brace and Bit, Joinery, Projects, Woodturning Tagged: ash, dovetails, edge-jointing, housing dado, lap joint, walnut

I’ve been following Matt Cremona as he builds a bandsaw mill,...

Giant Cypress - Fri, 12/16/2016 - 12:08pm


I’ve been following Matt Cremona as he builds a bandsaw mill, which is pretty impressive when you consider that he’s making a machine in his yard. Especially since I have a thing for big bandsaws.

Until I saw this video of some Chinese workers not just building a big-ass project, but also forging and making the pieces they need for this project outside.

Your move, Matt.

New Apron

orepass: Woodworking to Pass the Time - Fri, 12/16/2016 - 7:50am

A couple of years ago while wandering around Hand Works I had the opportunity to meet Jason and his family from Texas Heritage Woodworks. I know from my instagram and blog friends that many of you have also spent time with Jason. I enjoyed the brief time we talked and was struck with the quality of his workmanship. If you are looking for an apron, tool rolls, stickers or other items you can’t go wrong.

Fortunately when my birthday came around a couple of months ago, Jason took time out of a very busy schedule to add a logo designed by my wife to one of his awesome aprons. I couldn’t be happier. There is something special about knowing the people who make the products you use. Jason, consider yourselves back door neighbors!

img_2180 img_2181
Categories: Hand Tools

Shop Update for 12/16/16: Moulding Planes & Sticking Boards

The Renaissance Woodworker - Fri, 12/16/2016 - 7:30am

Take a Walk and Make a Moulding

This week I have been making mouldings for my Blanket Chest and for some picture frames for Christmas gifts. The process of hand cutting mouldings, called sticking, is one of my favorite hand tool tasks. But it is put on a pedestal by many as mystical and difficult. Moreover there is a misconception that a lot of planes are needed to do it. Certainly you can get a lot of different complex moulders and even a lot of hollow and round planes, but I think you will be surprised just how many profiles can be made with just 3 planes.

Hand cut classical profile moulding

Check Out More Moulding Stuff

I have a whole category of stuff dedicated to sticking mouldings and you can read, watch, and listen to more to get your hollow and round fix. And let me know if you have any other questions about making your next moulding by hand.
Categories: Hand Tools

Dutch Tool Chest in Spain - Part III

Toolerable - Thu, 12/15/2016 - 9:27am
I got a lot done in the last couple of days, but neglected posting to the blog. Long story short, I'm almost done and am applying some home made milk paint.
Mmmmm... Paella!
If you want the long version, here goes:

When we left off, I was attaching shiplapped boards to the back. Now it's time for the front. After I cut the top piece to length, I drilled pilot holes, only to realize too late that the pilots going into the case actually cross nails that are in the side holding the shelf up.
Attaching the front.
No problem, I just cut the nails a bit short. They should still hold plenty strong enough, plus this part will have glue.
Trimmed the nails.
Next I decided to make the wooden parts for the catches. There are four on the big chest, although I bet one could get away with just two on the top. No matter, they are easy to make.
Mark them out one inch from the ends and clamp to bench,

Saw to the line, including a couple of clearance cuts.

Pop out the middle with a chisel.

Done!
I had been dreading the big panels for the drop front and the lid, even though I bought one wide enough and glued up the other. Turns out, this was pretty easy, too.
Rip it to width, and a long grain shooting set up keeps the edge square.
I decided on clinched nails for the battens, since I had plenty of Roman nails.
Done my usual way - aka Richard Maguire's way.

These nails are ideal for this.
Once the drop front was together, I realized there was a problem when it would fit. I realized there was no clearance for the battens. The Popular Woodworking plans didn't show clearance cut outs, but I figured that was the only way to go at this point. I later saw a photo of Christopher Schwarz's large DTC he did the exact same thing.
Extra cutouts for clearance of the drop front battens.
Christopher Schwarz recommended to my Instagram photo that perhaps I should use a few more nails for the panel. I figured it couldn't hurt, so I put a total of seven on each side instead of three. These ones I clinched across the grain, as it is supposed to be even stronger.
Interesting pattern.

These square nails are fun to clinch, and look better than wire nails.
This chest is coming along, so why not get some skim milk and vinegar going and in a couple days I can make some paint.
Making milk paint.
The lid was essentially the same. At first I wanted to do breadboard ends, but without a plow plane, I thought it might be a bit much when I could just nail battens on.
Just like the drop front.

A happy coincidence, my Dick saw fits between the battens of the lid!
Now it's time for hinges. Olav gave me a pair of suitable stainless steel hinges when I was in Denmark, and Jonas used a propane torch to "blue" them. I think they look great.

Because of the way it was constructed, it required a little bit of a different install.
There needs to be clearance for the entire barrel.

Nice fit.
It took a little trial and error, but I finally got them on in a way that makes me happy.
Installed. Ugly screws.
All of my screws and the casters I bought had a thick coat of zinc on them. Especially the casters. The only real acid I have about is apple cider vinegar, so in they went. They will come out in a day or two.
It's not what you think, it's apple cider vinegar!
I also need to install the inset chest lifts I got from Jonas. Those we stripped of zinc, and burned in some BLO with a propane torch for a nice look.

To install them, I need to excavate all the wood where the handle needs to go. I chopped most of it out with a chisel, and finished it off with a home-made router.
I sharpened it on my diamond stone.
It can take only a very light cut, so it is no good for hogging out material, only for evening up the final surface.
I first went down only the thickness of the metal,

then I routed the cavity for the handle.
The finished look of the handle is really good.
I like it.
Instead of screws, I used machine screws with bolt anchors on the inside of the chest so the handles don't get ripped off when the screws fail.

BTW, I've discovered that drill bits made to fit in a cordless drill work exceptionally well in an eggbeater. The bit doesn't ever slip.
A new 5mm brad point bit.
Time to get that crap out of the bucket and see what we have. After two days, even the thick coating of zinc on the casters came off. Unfortunately I won't be able to color those because of the rubber wheels, but they will look better with a coat of oil on them.

The screws and machine screws will get the Benchcrafted flaxseed oil treatment.

Only, I have boiled linseed oil here, so I'll use that.

Basically, after washing the parts, I dropped them all in a small jar of BLO. When I removed them, I dried them off with a paper towel, and put them on a piece of tinfoil in our toaster oven.
Naturally, only when the Frau is at work.
After only 15 or 20 minutes, they had started to darken.
It works!
I quenched them in the little jar of BLO, and repeated for a total of three bakes.
They turned out great! You can't even see the screws on the handle from here.
All that is left for woodwork, is the thumbnail profile on the lid. Back to the rescue is my ghetto rabbet plane!
As long as I score the cross grain ahead of time, it works great!

Then I rounded it over with my BU jack.
Screw on the casters.
Now it's time for paint. I thought it would be fun to tint it with some locally available material. Here in Spain, they love to make paella, and for paella, there are some cool colors of spices.
Sweet pepper, and yellow paella colorant.
My plan was to put a base coat of yellow on, and follow it up with the darker red.

So far the yellow colorant works extremely well. The Frau loves the color and wants me to keep it this way. I'm not so sure, I'll have to think about that.
Yummy!
The sweet pepper is a quite a bit coarser in texture than the yellow colorant. I'll have to test it. If it is not suitable for paint, then for sure I will have a yellow chest.

Next post we'll find out!
Categories: Hand Tools

Lumber Storage – 360w360 E.206

360 WoodWorking - Thu, 12/15/2016 - 4:00am
Lumber Storage – 360w360 E.206

In this episode of 360 with 360WoodWorking the 360 guys discuss different types of lumber storage.

Join the guys twice each week for six lively minutes of discussion on everything from tools to techniques to wood selection (and more). Chuck & Glen, and sometimes a surprise guest, all have their own opinions. Sometimes they agree and sometimes they don’t, but the conversation is always information packed and lots of fun.

If you have topics you’d like to hear covered in future episodes, click here to send an email to the guys.

Continue reading Lumber Storage – 360w360 E.206 at 360 WoodWorking.

Pages

Subscribe to Norse Woodsmith aggregator